Państwo w Państwie. Jak z nim walczyć

 Państwo w Państwie. Jak z nim walczyć

 Państwo w Państwie. Jak z nim walczyć

 Państwo w Państwie. Jak z nim walczyć

 Państwo w Państwie. Jak z nim walczyć

 Państwo w Państwie. Jak z nim walczyć

 Państwo w Państwie. Jak z nim walczyć

 Możliwe scenariusze ws. Trynkiewicza

 RZECZoPRAWIE: Radosław Baszuk - Prawo do adwokata

 Jak bronić się przed nadużyciami ze strony policjantów? Radzi mec. Radosław Baszuk. Radio TOK FM, 18 listopada 2017r.

 

 "Typowanie na przestępcę", Dziennik Gazeta Prawna - dodatek "Prawnik" z 24 stycznia 2014r.

 "Chłopaki nie płaczą", Dziennik Gazeta Prawna - dodatek "Prawnik" z 18 lipca 2014r.

 "Kolizja norm etycznych i prawnych", Dziennik Gazeta Prawna - dodatek "Prawnik" z 24 listopada 2015r.

 "Sądy Dyscyplinarne nie są od liczenia godzin wykładowych", Dziennik Gazeta Prawna - dodatek "Prawnik" z 27 marca 2015r.

"(Nie)doskonalenie zawodowe jako delikt dyscyplinarny", Dziennik Gazeta Prawna - dodatek "Prawnik" z 10 stycznia 2017r.

"Dyscyplinarki za brak szkoleń czyli Sąd Najwyższy zmienia zdanie", Dziennik Gazeta Prawna - dodatek "Prawnik” z 25 stycznia 2017r.

 

 "Kontrola sądowa nad postępowaniem dyscyplinarnym wobec adwokatów i aplikantów adwokackich." Palestra 2012, nr 1.

 "Glosa do orzeczenia WSD z 8 września 2012r., WSD 62-12." Palestra 2013, nr 11-12.

 "Tajemnica zawodowa w wyjaśnieniach obwinionego składanych w postępowaniu dyscyplinarnym." Palestra 2014, nr 3-4.

 "Wpływ nowelizacji Prawa o adwokaturze oraz Kodeksu postępowania karnego na model adwokackiego postępowania dyscyplinarnego." Palestra 2015, nr 5-6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Niezależny jak adwokat”, prawnik.pl z 10 lutego 2014r.

 „Wykazanie afektu to trudna linia obrony”, prawnik.pl z 29 kwietnia 2014r.

 „Znany prawnik, dobry prawnik”, prawnik.pl z 12 stycznia 2015r.

 „Kontradyktoryjna rzeczywistość”, prawnik.pl z 15 lipca 2015r.

 „Obrońca bez dystansu szybciej popełni błąd”, prawnik.pl z 30 lipca 2015r.

 

 

 „Policja w państwie demokratycznym nie rozstrzyga sporów konstytucyjnych ani politycznych”, prawnik.pl z 4 stycznia 2016r.

 „Stołeczna izba adwokacka: Potrzeba więcej ładu korporacyjnego i transparentności, mniej chaosu i przypadkowości”, prawnik.pl z 18 kwietnia 2016r.

 „Wymiar sprawiedliwości na Fecebooku”, prawnik.pl z 18 lipca 2016r.

 „Gdy adwokat przestaje być potrzebny, czyli co zrobić z klientem, który nie płaci”, prawnik.pl z 5 sierpnia 2016r.

 „Sądownictwo dyscyplinarne będzie wizytówką adwokatury, albo kamieniem u jej szyi”, prawnik.pl z 21 października 2016r.

 „Prokuratorzy w adwokaturze”, prawnik.pl z 9 grudnia 2016r.

 „Czego adwokatom czytać nie wolno”, prawnik.pl z 16 grudnia 2016r.

 Obowiązek prawny nie wynika z rubryki w formularzu. Czyli co oznacza prawo do milczenia? Gazeta Wyborcza, 14 października 2017r.

 

„Tajemnica adwokacka. W poszukiwaniu kontratypów wyłączających bezprawność dyscyplinarną” (w:) „Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny" pod redakcją naukową profesorów adwokatów Jacka Giezka i Piotra Kardasa, Wolters Kluver 2015r.

„Etyka adwokacka. Wybór orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury” (wspólnie z adwokat Katarzyną Korczyńską), CH Beck 2015 i 2016r.

 

 

 

 

 

MEDIA I PUBLIKACJE

R A D O S Ł A W   B A S Z U K

Autor publikacji dotyczących prawa i procedury karnej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej. Współautor książki „Etyka adwokacka. Wybór orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury” (2015 i 2016).

 

W latach 2005-2007 zastępca rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej

w Warszawie. W latach 2007 - 2013 sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, od 2010 r. wiceprezes tego Sądu. W latach 2013-2016 sędzia i wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. 

 

Autor bloga prawniczego „Radek Baszuk. Tak to widzę.”

RADOSŁAW BASZUK

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację sądową oraz aplikację adwokacką - zakończone egzaminami zawodowymi: sędziowskim (1993) i adwokackim (1995). Adwokat - członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 1995r. 

 

Od ponad dwudziestu lat specjalizuje się się

w sprawach karnych i szeroko rozumianych postępowaniach represyjnych, dyscyplinarnych. Obrońca i pełnomocnik w wielu procesach karnych. Laureat konkursu „Profesjonaliści Forbesa 2012 - Zawody Zaufania Publicznego”.

 

Wieloletni wykładowca i egzaminator aplikantów adwokackich z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego oraz etyki adwokackiej.  

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola.

Napisz do adwokata Radosława Baszuka

PRAWO KARNE

R A D O S Ł A W   B A S Z U K

© Baszuk Czernicka Baszuk

BASZUK

CZERNICKA

BASZUK

© Baszuk Czernicka Baszuk 2017

Godziny pracy Sekretariatu

 

Pon. - Pt.: 11:00 - 17:00

 

tel. 22 465 22 05

kancelaria@baszukczernickabaszuk.pl

Baszuk Czernicka Baszuk

Adwokacka Spółka Partnerska

 

KRS 0000667774 NIP 5213771132

REGON 36675323300000

 

ul. Zawojska 42

02-927 Warszawa

 

nr rachunków bankowych:

PLN 89 1050 1025 1000 0090 8015 5683

EUR 67 1050 1025 1000 0090 8015 5691