1. Administratorem strony internetowej jest Baszuk Czernicka Baszuk adwokacka spółka partnerska.

 

2. Materiały zamieszczone na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

 

3. Dane osobowe wskazane w formularzach jak również inne dane osobowe użytkowników zebrane za pośrednictwem strony internetowej Spółka przetwarza w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego. Dane osobowe użytkowników przechowywane są na serwerze strony internetowej

w sposób zapewniający właściwą ochronę. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, Spółka zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

4. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.

 

5. Spółka jest właścicielem strony www.baszukczernickabaszuk.pl. Wszystkie materiały zawarte na stronie (teksty, obrazy, grafiki i inne elementy twórcze) są chronione prawami autorskimi. Należą do Spółki lub są przez nią licencjonowane. Zabronione jest kopiowanie, modyfikacja oraz rozpowszechnienie treści zamieszczonych na stronie bez zgody Spółki.

NOTA PRAWNA

B A S Z U K   C Z E R N I C K A   B A S Z U K

BASZUK

CZERNICKA

BASZUK

© Baszuk Czernicka Baszuk 2017

Godziny pracy Sekretariatu

 

Pon. - Pt.: 11:00 - 17:00

 

tel. 22 465 22 05

kancelaria@baszukczernickabaszuk.pl

Baszuk Czernicka Baszuk

Adwokacka Spółka Partnerska

 

KRS 0000667774 NIP 5213771132

REGON 36675323300000

 

ul. Zawojska 42

02-927 Warszawa

 

nr rachunków bankowych:

PLN 89 1050 1025 1000 0090 8015 5683

EUR 67 1050 1025 1000 0090 8015 5691