W programie m.in. o tym, jak wychowywać dzieci, o ogromnych zaległościach alimentacyjnych Polaków oraz o sztuczkach, które stosują …